Virtuální prohlídka s e-learningem: Nová dimenze interaktivního vzdělávání

Nedávno jsme studovali se zákazníkem možnosti výuky přímo ve virtuální prohlídce. Jeho potřeba se zakládala na poměrně velké fluktuaci zaměstnanců firmy a velkých nákladů na vstupní školení. Navrhnul jsem mu využít už hotové virtuální prostředí s mnoha interaktivními prvky jako základ pro tzv. e-learning. Pojem e-learning se dá vysvětlit jako školení online, na dálku a v prostředí počítače, tabletu nebo mobilního telefonu.

Virtusféra a její tým dokáže takové školení plně integrovat do již existující virtuální prohlídky, kterou jsme realizovali v minulosti nebo vytvořit kompletně novou prohlídku, která může sloužit hlavně pro účely školení. A co všechno se dá změřit nebo vyhodnocovat? Pro začátek trochu představivosti. Máte hotovou virtuální prohlídku, plně funkční model, kde se můžete volně pohybovat po firmě, závodu, hale a podobně. Mnoho interaktivních prvků, jako videa, fotky nebo hlasový doprovod tomu všemu úspěšně sekundují. A do této prohlídky položíme v určité části otázku. Odpověď může být v režimu možností ABC nebo ručně vepsaná do boxu. Navíc dokážeme odpovědi buď vyhodnocovat hned (v barvách: červená špatně a zeleně vyznačit správnou odpověď) nebo dotazovanému neposkytnout žádnou zpětnou vazbu a přeskočit na jinou otázku. Na konci testu nebo, chcete-li, školení uvidí dotazovaný své správně odpovědi. Navíc můžete sami zvolit pro každou otázku bodovou hodnotu, časový požadavek na splnění testu nebo měřit čas, který zabrala odpověď.

Vyhodnocení e-learningu

Každý podobný test má mít také závěreční hodnocení. To se může provádět díky LMS, tedy Learning Management Systému. Ten musí být neoddělitelnou součástí celého procesu. Dokáže totiž vyhodnotit jednotlivé respondenty a musí je umět seřadit do smysluplné datové sestavy, která bude hlavním vstupem pro pracovníka, vyhodnocujícího snahu a znalosti všech dotazovaných. I toto bylo součástí zadání, a i toto jsme dokázali aplikovat.

„Škola hrou“ ve virtuální prohlídce

V tomto citátu Jana Amose Komenského nacházíme inspiraci pro zlepšení e-learningu ve virtuální prohlídce. Jak již bylo zmíněno dříve, výsledek školení nebo testování často závisí na zvolené metodě. Virtuální prohlídka nabízí různé možnosti hodnocení, včetně her na čas nebo sběru bodů skrytých v prostředí s otázkami. Volba závisí na cílové skupině a strategii společnosti. My ve Virtusféře vám pomůžeme tuto vizi realizovat. Neexistuje pochyb o tom, že testování ve virtuálním prostředí je nejen zábavnější, ale také účinnější než tradiční online metody.

Přejít nahoru